Апстракт: У раду се на основу примарних извора, релевантне литературе и штампе анализира место највеће државе јужно-америчког континента, Бразила, у политици социјалистичке Југославије. Као почетна година истраживања узета је 1946. када су поново успостављени дипломатски односи између две земље, а као завршна 1952. година када су дипломатска представништва подигнута на ранг амбасада и проширен трговински споразум. У чланку се разматра какав су утицај на билатералне односе имали хладноратовске поделе у свету, југословенско исељеништво у Бразилу и међусобна трговинска размена.

Кључне речи: Југославија, Бразил, Хладни рат, дипломатија, исељеништво, трговинска размена

Резиме

Дипломатски односи између ФНР Југославије и Сједињених држава Бразила обновљени су у јулу 1946. У том периоду, у двема државама одвијали су се супротни политички процеси. У Југославији се консолидовала једнопартијска држава, док је у Бразилу наступио период демократизације после диктатуре. Убрзо након обнављања односа отворена су посланства у Рио де Жанеиру и Београду, а почетком 1947. акредитовани посланици су заузели своја места. Југословенски интереси у овом делу света били су питања југословенске емиграције и побољшање трговинске размене, али и могућност сарадње у међународним организацијама, пре свега УН-у.
Период од 1946. до 1952. може се поделити у две фазе: од обнављања дипломатских односа до друге половине 1949. и након тога. Први су обележиле међусобне сумње и веровање како Југославија и Бразил нису у правом смислу самостални субјекти, већ да њихову политику диктирају СССР, односно САД. Током наведене фазе није било битније економске сарадње међу државама, а карактерисао ју је и неуспех трговинских преговора. Након резолуције Информбироа, а нарочито током 1949, ситуација се променила. Успешно одупирање руководства ФНРЈ Стаљиновом диктату донело је одређене симпатије у Бразилу који је био на челу групације држава Латинске Америке које су дале подршку кандидатури Југославије за несталног члана Савета безбедности. Наредне године потписан је и први трговински споразум, а размена је већ следеће 1951. скоро удвостручена, да би наредних година још више порасла. Током 1951. дошло је до посете потпредседника Бразила Кафе Фиља Југославији чиме је симболички обележен напредак у односима две земље, што је формално озваничено 1952. подизањем дипломатских представништава на ниво амбасада, прве амбасаде ФНРЈ на тлу Јужне Америке. Почетак педесетих година поставио је основе за ширу сарадњу две државе у наредним годинама.

Nazad