Апстракт: У чланку се, претежно на основу необјављене грађе Архива Југославије, анализира рад Председништва СФРЈ од 1984. до 1989. године. Највише пажње је посвећено суочавању чланова Председништва СФРЈ са све израженијом кризом политичког система у Југославији. Детаљније су представљене реакције Председништва на преломне догађаје током две последње године мандата.

Кључне речи: Југославија, Председништво СФРЈ, Устав из 1974. године, Савез комуниста, САП Косово, Осма седница, Антибирократска револуција

Резиме

Председништво СФРЈ од 1984. до 1989. године, које је према Уставу било колективни шеф државе, састојало се од епигона покојног Јосипа Броза Тита. Као шездесетогодишњаци и комунисти старог кова, тешко су се прилагођавали променама које су пратиле кризу политичког система у Југославији. Од почетка свог мандата Председништво се суочавало са економском кризом и кризом легитимитета у земљи. Највеће тешкоће задавале су етничке несугласице и политичка напетост на Косову. Општа криза у Југославији се заоштрила током последње две године овог периода и Председништво је било принуђено да реагује на догађаје које није могло да контролише. Иако су његови чланови макар сачували привид међусобног јединства, све више их је обузимао осећај беспомоћности и бесмисла. На крају, завладало је опште мишљење да су у потпуности изгубили ауторитет шефа државе.

Nazad