Апстракт: У раду се на основу до сада необјављене архивске грађе Удружења Млади муслимани 1939, приватних архива, Државног архива Србије, Војног архива, али и других релевантних извора, анализира успостављање организације Млади муслимани, формиране у Сарајеву пред почетак Другог светског рата. Анализом се показују идентитет и идеационо усмерење организације, као и њен однос према босанскохерцеговачкој улеми, државности Босне и Херцеговине, националној идеји, усташкој идеологији, Комунистичком покрету, и другим идејним струјама присутним у доба настанка организације.

Кључне речи: Млади муслимани, ислам, национални идентитет, бошњаштво, Босна и Херцеговина, друштвени покрети, Други светски рат, панисламизам, Алија Изетбеговић

Резиме

У раду се показује да је, у време оснивања, организација Млади муслимани била чисто религијског, конкретније исламског карактера, и да се она ни на који начин није бавила афирмацијом националне (бошњачке) идеје, као и да је питање државности Босне и Херцеговине било од секундарне важности њеним члановима, у поређењу с бригом за стање исламског света, то јест умета и панисламског јединства. У фокусу рада организације били су искључиво исламско веровање и активизам утемељен на њему, при чему су идеје које су заступане биле изразито анти-улеманске, и веома често критички постављене према ономе што суњени чланови називали „босански ислам”. Осим тога, ставови чланова су били негативни и према новим идејним токовима и вредностима које су долазили са запада, али и према усташкој и нацистичкој идеологији. Такође, у раду показујемо и да је однос према комунистичким идејама и покрету који их је заговарао на територији бивше Југославије био веома негативан, и да су их младомуслимани видели као најзначајнију претњу, што је имало радикалне последице у поратном периоду.

Nazad