Апстракт: Рад представља критички осврт на књигу Игора Вукадиновића, Аутономија Косова и Метохије у Србији (1945–1969), (Београд: Балканолошки институт САНУ, 2021). Представљен је садржај дела и указано је на његове добре и лоше стране, првенствено на једностраност у закључцима.


Кључне речи: Игор Вукадиновић, Косово и Метохија, Албанци, аутономија, Јосип Броз Тито

Nazad