Апстракт: У раду се анализира политичка, верска и пропагандна активност православног свештеника Василија (Васе) Шурлана током Другог светског рата, као један од заиста ретких документованих случајева идеолошке колаборације лица српске националности са усташама и државним властима Независне државе Хрватске. Посебан фокус је на мотивима, природи и генези колаборације, због чега су у чланку интегрално објављена и до сада у науци мало позната Шурланова писма из 1941. године.


Кључне речи: Василије Шурлан, НДХ, усташе, православље, Српска православна црква, Хрватска православна црква, колаборација

Nazad