Апстракт: Рад представља анализу непријатељске пропаганде и нарушавања јaвног реда и мира, као и истраживање пропагандног деловања обавештајних служби као форме отпора и субверзије према режиму у Србији и Југославији до почеткa 70-их година. Сламањем илегалних форми активног отпора до почетка 50-их, остатака гериле поражених у рату, илегалних омладинских политичких група и побуна незадовољних сељака, незадовољство се најчешће даље манифестовало кроз повећан број дела непријатељске пропаганде или нападе на органе јавног реда и мира. Починиоци таквих дела, за разлику од виновника из непосредно поратног периода, сада припадају генерација-
ма стасалим после рата и претежно потичу из комунистичких породица. За ,,кварење југословенске омладине“ у значајној мери је крива делатност ,,страних обавештајних агентура“, али и југословенске политичке емиграције.


Кључне речи: друштвени отпор, непријатељска пропаганда, напади на полицију, социјалистичка Југославија

Nazad