Апстракт: Чланак се бави југословенском католичком свештеничком емиграцијом шездесетих година. Истраживање је било усмерено на њихове институције, modus operandi њихове антијугословенске праксе, као и на њихову улогу у миљеу хрватске и словеначке емиграције. Тема је сагледана у ширем контексту односа Југославије и Свете Столице шездесетих година.


Кључне речи: емигрантско свештенство, Југославија, Ватикан, Драгановић, Цецеља

Nazad