Апстракт: Чланак се бави плановима Руског царства за економски продор на тржишта Србије и других балканских земаља крајем XIX и почетком XX века. Заснован је на анализи скупа докумената из Архива спољне политике Руског царства, који су овом приликом први пут представљени научној заједници. Посебно место у економској стратегији петербуршких владајућих кругова према балканском региону припадало је делатности Руског дунавског паробродског друштва. Овој компанији је била додељена не само трговачка него и политичка улога, а транспорт руских нафтних деривата бродовима Друштва постао је важан фактор јачања руског политичког утицаја на балканске државе, пре свега на Србију. То је омогућавало Руском царству да се утврди на нафтним тржиштима балканских држава, али и на тржиштима Аустроугарске и Немачке. Проучавање ове теме важно је и зато што се 1914–1915. године управо на бродовима и баржама Руског дунавског паробродског друштва, у оквиру експедиције посебне намене, на челу са М. М. Весјолкином, превозила војна опрема за Србију, што је постао важан фактор руско-српске војне сарадње у годинама Првог светског рата.


Кључне речи: Руско царство, Дунав, Србија, Ј. E. Гагарин-Стурдза, Милан Обреновић, Александар Обреновић, Е. Л. Кочетов, Н. В. Чариков, А. И. Персијани, С. Ј. Вите, М. М. Весјолкин

Nazad