Апстракт: У тексту се разматрају два гранатирања сарајевске пијаце Маркале, 1994. и 1995. године. У оба случаја погинуо је велики број цивила, а за то су оптужене снаге Војске Републике Српске. После другог инцидента, уследили су и ваздушни удари НАТО алијансе по српским положајима око Сарајева. У тексту се, на основу доступне грађе, критички преиспитују сва сведочанства о овим догађајима и трага за одговором на питање шта се тачно догодило. Расположива документација и „најбоља истраживачка намера“ не омогућавају, међутим, недвосмислен закључак о томе ко је одговоран за оба гранатирања.

Кључне речи: Маркале, Сарајево, Војска Републике Српске, Армија Босне и Херцеговине, УНПРОФОР, Јасуши Акаши, Ратко Младић, Мајкл Роуз, Руперт Смит

Nazad