Апстракт: Чланак је покушај да се путем темељне анализе необјављених и објављених историјских извора изврши разматрање планова и квантитативних резултата процеса изградње тешке индустрије током спровођења Првог петогодишњег плана у социјалистичкој Југославији. Досадашња истраживања нису понудила прецизне одговоре на ово питање и стога ће се у раду представити нова сазнања овог контроверзног периода економске историје Југославије.


Kључне речи: Југославија, КПЈ, планирање, индустријализација, Први петогодишњи план

Nazad