Оливера ДРАГИШИЋ

Институт за новију историју Србије, Београд

nowrunlolarun@gmail.com

Социјалистичко освајање власти на балканској тромеђи: случај града Видина  

Апстракт: У раду се описује, анализира и контекстуализује процес социјалистичког освајања власти у бугaрском граду Видину током септембра и октобра 1944. године. Истраживање је засновано на архивској грађи Државног архива у Видину. Фокус рада је усмерен на кратак али кључни период у процесу изградње послератне социјалистичке структуре власти у том пограничном граду.  

Кључне речи: Бугарска, Видин, структура власти, Отечествени фронт, социјализам

Резиме: Темељи нове, отечественофронтовске структуре власти у Видину, на северозападу Бугарске, биле су постављани од 9. септембра до половине октобра 1944. године. Хронолошки оквир је био, са једне стране, одређен државним ударом у престоници, а са друге, потписивањем Примирја 28. октобра између Бугарске и Савезника. У Видину је власт била изграђивана у атмосфери аномије, у којој стара власт још увек није била урушена током септембра, док се нова постепено успостављала. Та чињеница рађала је напетост у локалној администрацији и мотивисала на успостављање контакта са престоницом, што се догодило тек крајем септембра. Власт у Видину није била успостављана из центра, односно из престонице већ је центар из којег су биле доношене одлуке о изградњи администрације био у партијском делу војске (главни човек задужен за изградњу власти био је партијски комесар Иван Зурлов). До краја октобра основе нове власти у Видину биле су постављене у складу са савезничким договорима и у складу са кадровским капацитетима којима су Отечествени фронт и партија у Видину располагали. У центру тог процеса налазило се убрзано партијско стицање контроле над ОФ комитетима и над државном администрацијом, уз организовање поуздане полиције и састављање спискова заробљеника који су потенцијално могли добити амнестију. Ако се томе дода организовање ОФ комитета у еснафима, чишћење школских администрација од „фашиста“ и смена инспектора, може се рећи да је систем у граду Видину већ у првих месец и по дана од „револуције“ био стављен под контролу Отечественог фронта, у чијој су позадини стајале трупе Црвене армије, а легитимитет му давали савезнички договори.

Nazad