Милана Живановић

Институт за новију историју Србије, Београд

milana.zivanovic@yahoo.com

Истрага у Првом руском кадетском корпусу великог кнеза Константина Константиновича у Белој Цркви 1934. године

Апстракт: У раду је представљен однос монархистички оријентисаних припадника руске емиграције према просовјетским тенденцијама у избегличкој средини на примеру откривања намере о оснивању комунистичке партије у Првом руском кадетском корпусу великог кнеза Константина Константиновича у Белој Цркви 1934. године. Истрага, саслушања која су уследила тим поводом и кажњавање ученика сведочили су о погледима и идејама који су у међуратном периоду били карактеристични за ту средину, а који ће утицати на опредељивање руских емиграната у политичком и идеолошком смислу за време Другог светског рата.

Кључне речи: руска емиграција, Краљевина Југославија, Први руски кадетски корпус великог кнеза Константина Константиновича, СССР, монархисти, комунизам

Резиме: Однос десничарски оријентисаног дела припадника руске емиграције према просовјетским и одбранашким тенденцијама (заговорницима става о предстојећем рату као претњи по њихову отаџбину и о потреби пружања помоћи Стаљину у одбрани Совјетског Савеза) у образовном систему у Краљевини Југославији видљив је на примеру истраге која је спроведена фебруара 1934. године у Првом руском кадетском корпусу великог кнеза Константина Константиновича у Белој Цркви. Повод за њено отварање је био садржај два писма ученика Прве руско-српске мушке гимназије у Београду Никите Ракитина упућена ђаку поменуте војне школе Борису Максимову, а која су послата на адресу другог кадета Олега Чирка – односно намера о оснивању комунистичке партије у корпусу. Иако је и истрагом унутар корпуса и решењем окружног суда у Белој Цркви закључено да она није била формирана, кадети који су учествовали у том случају били су кажњени искључењем из школе. На примеру ове одлуке, као и саме истраге видљив је однос пре свега директора корпуса и извесног броја наставника према просовјетским и одбранашким ставовима у корпусу, али и колорит политичких идеја и погледа у избегличкој средини у Краљевини Југославији.

Nazad