Ивана ПАНТЕЛИЋ

Институт за савремену историју, Београд

pantelic.ivana@gmail.com

Раде РИСТАНОВИЋ

Институт за савремену историју, Београд

raderistanovic@hotmail.com

Илегалке, рат и еманципација: улога жене у комунистичком покрету отпора у Београду 1941–1944.

Апстракт: У раду је приказан групни портрет комунистичких илегалки током Другог светског рата. Идеолошко-теоријске поставке еманципације жена и опште једнакости које је баштинила комунистичка партија, у ратној пракси нису биле једнако успешно спровођене. Пример илегалки и њиховог места у анатомији отпора симболизује један од успешнијих примера женске еманципације и постизања једнакости. Рад је написан на основу архивских документа из фондова у Историјском архиву Београда и Архиву Југославије, разговора са некадашњим партизанкама, релевантне научне литературе и објављене мемоарске грађе.

Кључне речи: партизанке, илегалке, Други светски рат, еманципација жена, Комунистичка партија Југославије, Београд 

Резиме: Бинарно ородњавање ратних позиција једна је од специфичности Другог светског рата. Постепено освајање до тада неосвојивих позиција потпуно је изменило женску позицију у рату. У савременој научној продукцији о учешћу жена у партизанском покрету у мањој мери је проблематизовано питање места илегалки у комунистичкој револуцији и рату. Према нашем истраживању, на узорку од 880 комунистичких илегалаца било је 26% жена. Просечно, комунистичке илегалке су имале 26 година. Највећи број њих је долазио из редова домаћица, радница и чиновница. Организација комунистичког покрета отпора у Београду била је подељена на седам територијалних партијских рејона. Мали је број рејонских комитета који су имали секретарке или чланице, док је у нижим инстанцама организације било жена и на руководећим позицијама. У комунистичком илегалном покрету у Београду, жене су од самог почетка рата биле присутне на свим позицијама и задацима као и мушкарци. Једнако успешно су обављале сваку замисао партијског руководства. Улоге које су могле заузимати у рату биле су разноврсне, од симпатизерки, курирки, преко радница у илегалној штампарији па до диверзанткиња.

Nazad