Николај Копилов

Катедра за општу и националну историју, Универзитет МГИМО, Москва

n-kopelov@yandex.ru

Савремена руска историографија о руско-српским односима за време Првог светског рата и Руске револуције

Апстракт: Аутор на основу свог искуства током рада у једној од водећих руских високошколских установа даје приказ радова савремених руских аутора, као и зборника докумената и радова који су објављени у Русији у последњој деценији на тему руско-српских односа уочи и за време Великог рата. Посебна пажња је посвећена радовима коришћеним у настави у савременим руским високошколским установама за школовање будућих генерација историчара.

Кључне речи: историографија, Први светски рат, Велика руска револуција, руско-српски односи

Резиме: У последњих десет година руски и српски историчари су заједничким напорима успели да остваре велики научни напредак у истраживању руско-српских односа из периода Првог светског рата (у ширем смислу, односно узимајући у обзир и дешавања која су том догађају непосредно претходила, као и оних која су уследила). Синтеза највећих достигнућа из прошлости (југословенске, совјетске и светске историографије), савремених архивских истраживања, методологије и избора тема је загарантовала успех заједничком вишегодишњем раду, који је успешно приведен крају. Научном свету је представљен цео комплекс нових архивских докумената помоћу којих је могуће непристрасно анализирати и интерпретирати догађаје од пре сто година. Радом научника из обе државе на објављивању неколико добро утемељенених зборника докумената, после заједничких напора изрођених из дискусија (у виду два зборника радова са међународних конференција) и након издавања синтетичке монографије, проширен је хоризонт представа о улози Русије и Србије у догађајима 1914. године, заједничким војним, дипломатским и друштвеним акцијама из Првог светског рата, као и директним последицама тих догађаја на историју две државе.

Nazad