Димитрије МАТИЋ 

Институт за новију историју Србије, Београд 

dikamatic@gmail.com 

 

Улога Комунистичке партије Шпаније у успостављању дипломатских односа Београда и Мадрида након Франкове смрти 

 

Апстракт: Предмет анализе у овом раду је утицај Комунистичке партије Шпаније на развој билатералних односа Југославије и Шпаније до званичног успостављања дипломатских односа у јануару 1977. године, са нагласком на периоду након Франкове смрти. Поред проучавања сарадње југословенских и шпанских комуниста на овом плану, приказане су и посебне међународне околности и интереси великих сила који су били од значаја за југословенcко-шпанско приближавање. 

 

Кључне речи: Југославија, Шпанија, Комунистичка партија Шпаније, Савез комуниста Југославије, Сантијаго Кариљо, еврокомунизам, југословенско-шпански односи, међународни односи 

 

Резиме: Идеолошки развој Комунистичке партије Шпаније и њено осамостаљивање у односу на Москву директно су довели до њеног приближања са Југославијом. Током 70-их година везе између југословенских и шпанских комуниста додатно су ојачале, што је омогућило генералном секретару Сантијагу Кариљу и његовим најближим сарадницима да имају одређени утицај на процес побољшања односа између Београда и Мадрида, нарочито у периоду уочи и након смрти Франциска Франка. Смрћу шпанског шефа државе започет је процес транзиције у демократски парламентарни систем, што се знатно убрзало након доласка Адолфа Суареза на чело владе у јулу 1976. Ову промену су и Југославија и КПШ оцениле као изузетно позитивну, мада су начин и брзина побољшања односа са Мадридом изазвали одређене трзавице између две блиске партије у децембру 1976. Не желећи да продубе сукоб са југословенским званичницима и разумевајући превагу државних над партијским односима, шпански комунисти су напослетку дали своју подршку успостављању дипломатских односа Шпаније и Југославије, до чега је дошло крајем јануара 1977. године. Важну улогу у овим процесима имала је и званична политика великих сила и држава европског Запада и Истока, те су и ови спољни фактори морали бити узети у обзир приликом сваке промене у односима на линији Југославија – Шпанија – Комунистичка партија Шпаније. 

Nazad