Драгиша Д. ВАСИЋ 

Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци 

dragisa.vasic@ff.unibl.org 

 

Како је и зашто пала „декларисана одбрана историје“ Дубравке Стојановић и Хусније Камберовића?  

 

Апстракт: Чланак Драгише Д. Васића о драстичним примјерима политизације и митологизације бошњачког историјског наратива и полемике Дубравке Стојановић и Хусније Камберовића објављени су у часопису Токови историје у бројевима 2/2020. и 3/2020. У овом раду поменуте полемике анализиране су у свјетлу декларације „Одбранимо  историју“, коју је 2020. године објавила група историчара са постјугословенског простора, међу којима су и Стојановићева и Камберовић. Утврђени су њихов памфлетски карактер и бројне злоупотребе историје, као и идеолошка и политичка позадина.  

 

Кључне ријечи: историјски наратив, историографија, историјски ревизионизам, полемика, памфлет 

 

Резиме: Хуснија Камберовић и Дубравка Стојановић „празновали су историографију“ 2019. године на трећем History Festu у сали Гази Хусрев-бега у Бошњачком институту у Сарајеву. Запутили су се, потом, у Бањалуку, у Народно позориште Републике Српске на његову Сцену „Петар Кочић“, скративши их у фестивалском програму за по двије посљедње ријечи, да дискутују о теми „хисториографија претходница и/или сљедбеница“ политике и идеологије. Годину послије, са гњевом и пристрасношћу на страницама Токова историје обрушили су се на чланак о примјерима политизације и митологи зације бошњачког историјског наратива. Из тог наратива истргли су бошњачку историографију, тврдећи да она не постоји. Тако непостојећу, пркосећи логици, конструисали су је као „монолитну и хомогену“ и упрегли у „само један, политички циљ“, да би је онда својски бранили, и то Дубравка Стојановић од Драгише Васића, а Хуснија  Камберовић од Драгише Д. Васића, који је није ни напао. Притом су демонстрирали злоупотребе историје које су исте године осудили у  декларацији „Одбранимо историју“. Жртвовавши научне принципe у име идеолошког и политичког циља „ентитет(и) мора(ју) умрети“  скинули су капе и нису ћутали. 

Nazad