Никица БАРИЋ

Хрватски институт за повијест, Загреб

nbaric@isp.hr 

 

Дубровачки дани Александра Ранковића 1970–1983.

 

Апстракт: На темељу информација Службе државне сигурности (СДС) Социјалистичке Републике Хрватске у чланку је приказано како су праћени Александар Ранковић и његова обитељ када су, најчешће у љетним мјесецима, боравили у својој обитељској кући у Дубровнику. Након што је 1966. Ранковић, до тада један од  највиших функционара у комунистичкој Југославији, уклоњен с власти, СДС га је пратио у склопу оперативне акције X. Информације Државне сигурности које се односе на праћење Ранковића у  Дубровнику дају одређене податке о њему и његовој обитељи, а такођер приказују на који је начин СДС дјеловао када је тајно пратио одређене особе.

 

Кључне ријечи: Александар Ранковић, Служба државне сигурности, Дубровник

 

Резиме: Подаци донесени у овом прилогу, рекли бисмо, мање говоре о самом Александру Ранковићу, а више о комунистичкој Служби државне сигурности и њезином начину рада. Несумњиво су документи те службе изузетно важни за проучавање различитих аспеката повијести комунистичке Југославије, односно Државна сигурност јест била важна институција југославенског комунистичког режима. Но, можда постоји и перцепција о (све)моћи Државне сигурности и „посебној“ вриједности информација до којих је долазила. На супрот њој, информације које је СДС прикупио тијеком 13 година, пажљиво пратећи Ранковића и његову обитељ док су боравили у Дубровнику, заправо не откривају ништа спектакуларно. Свакако ту има занимљивих података о њима, интересантних Ранковићевих опсервација о различитим особама и стању у Југославији, али не пуно више од тога. Након уклањања с власти, Ранковић није имао политичке амбиције или „превратничке“ намјере. Несумњиво, њему и његовој обитељи није била угодна спознаја да их Државна сигурност прати, а ту је била и пријетња да би екстремна емиграција или неки други елементи на њега могли извршити атентат. С друге стране, када се узме у обзир како се југославенски комунистички режим обрачунавао с неким  другим противницима, ипак су Ранковић и његова обитељ били у неуспоредиво повољнијем положају.

Nazad