Јан ПЕЛИКАН 

Филозофски факултет, Карлов универзитет, Праг 

pelikan.j@atlas.cz 

Ондреј ВОЈТЈЕХОВСКИ 

Филозофски факултет, Карлов универзитет, Праг 

ondrej.vojtech@seznam.cz 

 

Чехословачка и Југославија у другој половини седамдесетих година 20. века 

 

Апстракт: Рад је настао анализом до сада некоришћених архивских извора. Бави се карактером и специфичним облицима односа између Чехословачке и Југославије после 1974, када је превазиђен спор два левичарска ауторитарна режима који је настао после гушења Прашког пролећа. Поред међудржавних и међувладиних контаката, бави се и  економском сарадњом. 

 

Кључне речи: Чехословачка, Југославија, сарадња, удаљеност, Источни блок 

 

Резиме: Рад је настао анализом до сада некоришћених архивских извора. Бави се карактером и специфичним облицима односа између Чехословачке и Југославије после 1974, када је превазиђен спор два левичарска ауторитарна режима који је настао после гушења Прашког пролећа. Аутори су изучавали како су две стране доживљавале политичку, економску и друштвену стварност друге државе и које су импресије имали о истакнутим партијским и државним функционерима. Поред међудржавних и међувладиних контаката, бавили су се и економском сарадњом (неиспуњени планови за увоз радне снаге из Југославије и за убрзану изградњу Јадранског нафтовода). Проучавали су значај туризма у међусобним односима, као и питања везана за емиграцију чехословачких туриста преко СФРЈ у западноевропске земље. Предмет истраживања је и приступ Титовог режима деловању чехословачких дисидената и утицај активирања југословенске ибеовске емиграције на односе два руководства. 

 

Nazad