Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
Институт за новију историју Србије, Београд
bozica.slavkovic@gmail.com

 

Српско-албански односи у албанском уџбенику из историје за 9. разред основне школе на Косову и Метохији

 

Апстракт: У раду се анализира албански уџбеник из историје за 9. разред основне школе који се користи на Косову и Метохији. Акценат је стављен на важна питања која се односе на српско/југословенско-албанске односе од 1918. до 2008.

Кључне  речи: Албанија, историја, Косово и Метохија, Југославија, Србија, уџбеници

 

Резиме

Албански уџбеник из историје за 9. разред који се користи на Косову и Метохији покушава да покаже албанску етничку примарност на овом простору, бришући или не приказујући одређене историјске чињенице. Самим тим, кроз албански школски систем потенцира се мржња и негативно расположење према српској страни. Такав став не доводи до решавања сложеног односа Срба и Албанаца који је на ивици сукоба и показује, оно што смо закључили и у претходној анализи албанског уџбеника за 8. разред, да албанска страна није спремна на стручни дијалог већ само жели да легитимизује стање у покрајини.

Nazad