Чедомир АНТИЋ
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
chedomir.antic@gmail.com

 

Контрафактуална историја као део научне дисциплине

 

Апстракт:  Са појавом прве алтерантивне историје Србије и тематског броја једног књижевног часописа посвећеног историји супротстављеној чињеницама појавила се и потреба да овај феномен буде сагледан и са истриографског становништа. У овом раду представљене су историјске и теоријске основе контрафактуализма у историографији и књижевности Европе и САД-а.

Кључне  речи: контрафактуално, алтернативна историја, Тукидид, Ливије, Исак Дизраели, Винстон Черчил, Нajл Фергусон, Кетрин Галагер, Александар Недељковић

 

Резиме

Овај рад представља анализу историографских и теоретских основа контрафактуалног приступа у историјској науци и публицистици, као и увид у развој овог поља, наративе и кључне ауторе. Представљене су и специфичности контрафактуалне историје у српској култури. Аутор приказује теоретске основе модерне контрафактуалне историје као дела научне дисциплине. Анализира и дела Кетрин Галагер, Најла Фергусона и Елиазара Уејнриба и наводи примере контрафактуалног размишљања код Тукидида, Жоанда Марторела, Пјера Дамијана, Луја Жофрое, Исака Дизраелија и Винстона Черчила. У закључку је дата оцена употребљивости контрафактуалне историје у савременој историјској литератури.

Nazad