Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ
Институт за новију историју Србије, Београд
cvetkovicv@yahoo.com

 

Економски односи Југославије и Румуније 1945–1948. године

 

Апстракт: Рад представља анализу економских односа између Југославије и Румуније од 1945. до 1948. године, односно у периоду послератне обнове и радикалне промене друштвених околности и економије у обе земље. У средишту пажње су политичке и економске последице Другог светског рата, уговорни трговински односи, робна размена и други видови економске сарадње, која је нагло прекинута избијањем у јавност сукоба Југославије са Информбироом средином 1948.

Кључне речи: Југославија, Румунија, југословенско-румунски односи, економски односи, трговинска размена, Информбиро

 

Резиме

Економски односи између Југославије и Румуније обновљени су још у току Другог светског рата, убрзо после државног удара у Румунији августа 1944. године и њеног преласка на страну Савезника. Међутим, услед несређених ратних и послератних прилика, инфлације и неуређених институција спољне трговине, економска сарадња је била ограничена. Такво стање погодовало је и појавама попут нелегалне трговине, превара и кријумчарења. Да би превазишле ове проблеме, Југославија и Румунија су већ од маја 1945. почеле да преговарају о трговинском уговору који би регулисао међусобну робну размену и плаћања. И поред чињенице да у то време две земље још нису имале дипломатске односе, трговински споразум између Југославије и Румуније потписан је 15. децембра 1945. Он је предвиђао махом размену сировина тј. румунске нафте и нафтних деривата за југословенске руде обојених и других метала. Временом се показало да је уговор извршен само делимично, из више разлога: трговину су са румунске стране водиле приватне компаније, на које држава није могла да утиче, колебање курса швајцарског франка је отежавало плаћања а саобраћајни проблеми и корупција су били чести. Боље резултате показивали су компензациони послови, као и економска сарадња попут договора о преради југословенских сировина у румунској челичани у Решици. Нови трговински уговор, потписан 15. априла 1948, требало је да унапреди економске односе двеју суседних земаља, али је уместо тога, због избијања сукоба Југославије са Информбироом јуна 1948, убрзо дошло до њиховог потпуног прекида.

 

Nazad