Резиме

Александар Милетић

Улога Милована Ђиласа
на
Aзијској социјалистичкој конференција у Рангуну 1953.

Апстракт: Почетком 50-их година 20. века, услед специфичне спољнополитичке ситуације, Југославија је направила прве значајније кораке у повезивању са ваневропским државама, градећи темеље будуће политике неутралности. На том плану посебно је било важно ангажовање угледних, утицајних и поузданих људи. У овом раду пажња је усмерена на улогу Милована Ђиласа у оквиру југословенске партијске делегације на првом скупу Азијске социјалистичке конференције, јануара 1953. у Рангуну (Бурма).

Кључне речи: Милован Ђилас, Азијска социјалистичка конференција, Бурма, социјализам

            Сукоб са СССР-ом и изолација поставили су југословенском вођству тежак задатак тражења излаза и различитих партнера за сарадњу у свету. Тако је дошло и до контакта и сарадње са Азијском социјалистичком конференцијом (АСК), специфичном регионалном организацијом азијских социјалистичких партија, коју је са Југославијом првенствено спајала ванблоковска међународна оријентација, као и размена искуства друштвеног развоја и изградње социјализма. Из тих разлога је на адресу КПЈ стигао позив за учешће на Првој азијској социјалистичкој конференцији у Рангуну (Бурма), јануара 1953, па су тако за југословенске делегате одређени Милован Ђилас и Алеш Беблер. Као специфичан „тандем“ југословенске делегације, Ђилас и Беблер су постигли веома добре резултате на Првој АСК. Ипак, као номинални шеф делегације, Ђилас је несумњиво суштински и пресудно утицао на њен рад и политичке потезе. Најпре, његове личне везе са британским лабуристима, који су на АСК били главни представници западноевропских социјалиста, затим сама репрезентативност његове личности, тј. политички значај који је као део најужег руководства несумњиво поседовао, по свему судећи су играли веома важну улогу у раду делегације. Не мању важност имало је и његово тадашње теоретско ангажовање, посебно његове идеје о различитим путевима у изградњи социјализма. Тако документа врло поуздано показују Ђиласов непосредни утицај на усвојене резолуције АСК, нарочито оне о праву на различите путеве у социјализам, што је било повезано са антиколонијализмом и политиком независности у односу на супротстављене блокове.

Nazad