Ђорђе ЂУРИЋ
Одсек за историју, Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду
djdjuric@ff.uns.ac.rs

Сведочанство о Ђури Шарцу из 1928. године:
извор у прилог тези да су младобосанци у завери од 28. јуна 1914.
деловали самостално[1]

Апстракт: У раду се анализира архивски документ, спис Душана Славића о Ђури Шарцу и организацији Сарајевскиог атентата. Ради стављања документа у контекст догађаја и провере његове веродостојности истражена је биографија Ђуре Шарца, богослова који је као један од најближих сарадника војводе Танкосића учествовао у балканским и Првом светском рату и који је био у кругу око Гаврила Принципа уочи Сарајевског атентата. Дат је осврт и на делатност Душана Славића и Марка Малетина, аутора списа и тадашњег секретара Матице српске који је одлучио да докумет не буде објављен 1928. године када му је послат.

Кључне речи: Сарајевски атентат, Ђуро Шарац, Гаврило Принцип, питање ратне одговорности, Први светски рат


[1] Чланак је резлтат рада на пројекту Војвођански простор у контексту европске историје (бр. 177002) Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Nazad