Наталија ДИМИЋ
Институт за новију историју Србије
natalijadimic@gmail.com

„На обнови Југославије радимо за Немачку“: немачки заробљеници,
антифашисти, пропагандисти*

Апстракт: У чланку се анализира политички и идеолошки рад међу немачким ратним заробљеницима у Југославија, као и улога коју су немачки заробљеници имали у односима између Југославије и Јединствене социјалистичке партије Немачке (ЈСПН) у перидоу 1945–1950. Посебна пажња је посвећена и утицају који је сукоб Југославије и Информбироа имао на судбину немачких заробљеника из ФНРЈ.

Кључне речи: немачки ратни заробљеници, Југославија, Јединствена социјалистичка партија Немачке, југословенско-немачки односи

Резиме

По окончању Другог светског рата, међу немачким заробљеницима у Југославији отпочео је рад на политичком и идеолошком преваспитавању бивших војника Вермахта са циљем да се формирају поуздани кадрови који би учествовали у изградњи „демократске“, социјалистичке Немачке. Рад на „демократском преваспитавању“ немачких заробљеника одвијао се првих година уз свесрдну подршку и у сарадњи са Јединственом социјалистичком партијом Немачке (ЈСПН). (Источно)немачка партија је слала новине, часописе, брошуре, филмове, филмске пројекторе и друге материјале који су коришћени за предавања, курсеве, културни програм у логорима, издавање заробљеничких листова, формирање логорских библиотека и др. Део заробљеника сарађивао је и са југословенском обавештајном службом на откривању ратних злочинаца у самим логорима, а појединци су одржавали контакт са југословенским представницима и по повратку у Немачку. Резолуција Информбироа означила је прекид у сарадњи између југословенске и (источно)немачке партије, а многи чланови ЈСПН-а нашли су се на мети партијских провера и притисака због година проведених у југословенском заробљеништву.


* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (No. 47019), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Nazad