Драгиша Д. ВАСИЋ
Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
dragisa.vasic@ff.unibl.org

Историја и национални идентитет у сарајевској магли: примјери политизације и митологизације бошњачког историјског наратива

Апстракт: У раду се разматрају новији драстични примјери политизације и митологизације бошњачке историографије и цјелокупног бошњачког историјског наратива: спорна преименовања улица и школа у Сарајеву, „Босанска долина пирамида“, предимензионисање ратних страдања и фестивал историје 2019. године. У позадини разматраних примјера разоткрива се идеологија и политика која тежи учвршћењу националног идентитета Бошњака и унитарној и централизованој Босни и Херцеговини, а ради остварења тих тежњи потенцира непријатељство према сусједима, нарочито према Србима.

Кључне ријечи: историја, политизација, митологизација, Сарајево, Босна и Херцеговина

Резиме

У разматраним примјерима уочљиво је настојање да се историјским, заправо псеудоисторијским наративом легитимише политика учвршћења идентитета Бошњака. У ту сврху се конструишу најневјероватнији митови („Босанска долина пирамида“, „homo bosniacus“ и сл.), величају колаборационисти из Другог свјетског рата и потенцира непријатељство према Хрватима и нарочито Србима. Заједничка патња и сјећање на њу уједињује нацију, чинећи непрелазан понор према злочинцима и у томе је сврха митоманије и мегаломаније у представљању страдања муслимана/Муслимана/Бошњака у прошлости. У Хисторији Бошњака Мустафа Имамовић пише о „десет великих геноцида“ које су починили сусједни народи, а највише Срби. И у новим законима о обрзовању, уџбеничким допунама и наставним програмима у Кантону Сарајево централно мјесто заузима „геноцид у Босни и Херцеговини“ у рату 1992–1995, који се пореди са Холокаустом. Идеологији и политици којој служи тај псеудоисторијски наратив смета Република Српска, књижевни великан и народни трибун Петар Кочић, као и историчари из Српске, Србије и шире који нису спремни да допринесу таквом наративу. Изгледа да је Карл Дојч био у праву када је парафразирајући Ернеста Ренана казао да су „нације заједнице које повезује заједничка крива слика о прошлости и мржња према сусједима“.

Nazad