Гавро БУРАЗОР
gavroburazor@gmail.com

Друга монографија о логору Јасеновaц

Апстракт: Рад представља критички осврт на закључке и ставове изнете у књизи Јасеновац историчара Ива Голдштајна. У раду се преиспитују и допуњују неке чињенице изнете у књизи, те указује на одређене мањкавости у приступу обради теме концентрационог логора Јасеновац.

Кључне речи: Концентрациони логор Јасеновац, Независна Држава Хрватска, логораши, усташе

Резиме

Голдштајнов методолошки приступ теми концентрационог логора Јасеновац, уз велика очекивања научне и шире јавности, донео је бројне мањкавости које су резултирале изостанком једне свеобухватне синтезе о овом логору. Тако је велики број фундаменталних питања остао и даље отворен, док су на поједина понуђени аргументовани одговори. Као главни недостатци означени су велика употреба и слаба критика мемоарске грађе, недовољна примена компарације и недостатак конкретних закључака. Вредност студије концентрисана је у биографским подацима, како жртава тако и починитеља злочина, уз постојање одређеног дисбаланса међу животописима жртава а огледан је у мањем броју српских и ромских логорашких биографија. Приметан је темељан приступ и промишљање код приказивања улоге надбискупа Алојзија Степинца током трајања рата.

Nazad