Проф. др Дубравка Стојановић

Проф. др Дубравка Стојановић је рођена  1963. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за историју 1987, магистрирала 1992. и докторирала 2001. године. Од 1988. до 1996. била је запослена у Институту за новију историју Србије. На Филозофском факултету ради од 1996. године. Од 2016. је у звању редовног професора.

Бави се питањем демократије у Србији и на Балкану крајем 19. и почетком 20. века; европским утицајима у Србији поцетком 20. века; интерпретацијама историје у новим српским уџбеницима (потпредседник је Балканског комитета за образовање у области историје); историјом жена у Србији; процесима модернизације. Учествовала је на многим научним скуповима у земљи и у иностранству (Јапан, САД, Грцка, Турска, Бугарска, Словенија, Аустрија, Мађарска, Немацка, Француска, Норвешка, Португалија, Данска). Сарађивала је на многим страним пројектима, од којих се посебно издваја пројекат »Joint History Project«, чији је носилац Центар за демократију и помирење из Солуна. У оквиру тог пројекта урађено је шест томова додатних наставних материјала за наставу историје на читавом Балкану, заснованих на методу мултиперсективности, укључији и том који се бави југословенским ратовима 90их година. Један је од оснивача часописа Годишњак за друштвену историју и Удружења за друштвену историју и удружење наставника историје Еуроклио Србија.

Добитница је Награде града Београда за друштвене и хуманистичке науке 2004. године за књигу Србија и демократија 1903-1914. Историјска студија о “златном добу српске демократије”. Добила је Награду за мир београдског Центра за мир и демократију за вишегодишњи рад на помирењу у Југоисточној Европи преко реформе наставе историје. Године 2012. добила је награду „Освајање слободе” намењену женама које се боре за људска права, демократију и правну државу. Носилац је одликовања Националног реда за заслуге у рангу витеза Републике Француске.

Изабрани радови:

- Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratija i ratni program Srbije 1912-1918, Beograd 1994.

- Srbija i  demokratija 1903-1914. Istorijska studija o” zlatnom dobu srpske demokratije”, Beograd 2003.

- Srbija 1804-2004, (koautorstvo sa M. Jovanovićem i Lj. Dimićem), Beograd 2005.

- Kaldrma i asfalt. Urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914, Beograd 2008.

- Ulje na vodi. Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Beograd 2010.

- Noga u vratima. Prilozi za političku biografiju Biblioteke XX vek, Beograd 2011.

- Iza zavese. Ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914, Beograd 2013.

- Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevropski svet u savremenom dobu, Beograd 2015.