Др Срђан Милошевић

Срђан Милошевић је научни сарадник Института за новију историју Србије, Београд. Докторирао је на катедри за Историју Југославије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду са темом Аграрна политика у Југославији 1945–1953. Подручја његових истраживања су друштвена и економска историја Југославије, историјска антропологија, правна историја и проблем историјског ревизионизма. Сарађивао је на већем броју националних и међународних пројеката. Усавршавао се на Институту за студије културе Универзитета у Лајпцигу и на Imre Kertesz Kolleg у Јени.

ORCID

Изабрани радови:

- Istorija pred sudom. Istorijski  i pravni aspeksti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, Beograd 2013/History Before the Court. Historical and legal  aspects of the Prince Paul Karađorđević’s judicial rehabilitation, Belgrade 2013, pp. 178.

- Politička upotreba prošlosti: o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Ur: M. Samardžić, M. Bešlin, S. Milošević, Novi Sad 2013.

- “The Role of the Yugoslav Popular Front in Implementing Communist-Style Measures in Yugoslav Rural Areas (1945–1953)”, Tokovi istorije 3/2018, 63-86.

- „Between Profession and Ideology. Geodetic Profession in Socialist Yugoslavia (1945–1953)“, in: H. Siegrist, D. Müller (eds.), Professionen, Eigentum und Staat. Europäische Entwicklungen im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Götingen 2014, 207–229. 

- „Owning Land in Central Serbia: Contemporary Notions and Practices: The Case of Mrčajevci“, in: H. Siegrist, D. Müller (eds.), Property in East Central Europe, Berghahn Books, New York–Oxford, 2014.

- „The Arrested Development: mythical characteristics in the ’five hundred years of Turkish yoke’“, Images of Imperial Legacy, eds. Tea Sindbaek and Maximilian Harmuth, Lit Verlag, Berlin, 2011, pp. 68–78.

- „The Agrarian Reform – A ’Divine Thing’. Ideological aspects of the agrarian reform in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes/Yugoslavia“, Transforming Rural Societies. Agrarian Property and Agrarianism in the Nineteenth and Twentieth Centuries, eds. Dietmar Müller and Angela Harre, Institute for Rural History, Studienverlag, Insbruk, Wien, Bozen, 2011, pp. 47–62.