Др Слободан Селинић

Слободан Селинић је рођен 1975. у Бајиној Башти (Србија). Дипломирао је 1999, магистрирао 2004. и докторирао 2009. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Од 2002. ради у Институту за новију историју Србије као виши научни сарадник. Проучава друштвену историју, спољну политику и дипломатију социјалистичке Југославије, посебно југословенско-чехословачке и југословенско-пољске односе.

Објавио је шест монографија, више од 80 научних чланака, око 40 приказа и био је уредник два тематска зборника радова. Учествовао је на 30 научних скупова и конференција у Србији и иностранству (Чешка, Пољска, Црна Гора, БиХ и Хрватска).

ORCID

 

Изабрани радови:

-          Beograd 1960–1970, snabdevanje i ishrana. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

-          Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

-          Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010 (koautor D. Bajagić).

-          Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

-          Srbija i jezički sukob u Jugoslaviji 1967. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2017.

-          Кnjiževna diplomatija. Međunarodna saradnja jugoslovenskih pisaca od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.

-          „Jugoslávská kultura v Československu 1945–1950“, Slovanský přehled, Praha, r. XCII, 2006, č. 2, str. 249–272.

-          „From Love and Cooperation to Rejection and Resentment: Yugoslav-Polish Cultural Cooperation 1945–1949“, Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz, 2014, pp. 237–248.

-          „Nacionalno pitanje u popisu stanovništva Jugoslavije 1971“, Тokovi istorije, 1/2016, 63–96.

-          „Jugoslovenska diplomatija 1945–1950: stvaranje partijske diplomatije“, Annales. Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, Kopar, str. 553–562.

-          „Jugoslávci a jugoslávství v Jugoslávii v letech 1966–1971. Mezi politickými doktrínami a národním cítěním”, Slovanský přehled, Praha, r. 102, 2016, číslo 3, str. 423–449.

-          „Jugoslowianscy pisarze w Polsce w latach 60. I 70. XX w.: plany, podroze i wraženia“, Polska i Jugoslawia w XX wieku: polityka, spolecenstwo, kultura, pod redakcja Momčilo Pavlovicia, Pawla Wawryszuka i Andrzeja Zacminskiego, Bydgoszcz (Poljska), 2018, 412–425 i 493–494.