Др Драган Богетић

Драган Богетић је рођен 24. јануара 1953. године у Београду. Дипломирао је 1974. на Факултету политичких наука у Београду. На међународном смеру овог факултета магистрирао је 1982. и докторирао 1988. Од 1984. запослен је у Институту за савремену историју, где и данас ради у звању научног саветника. Бави истраживањем опште историје Хладног рата и дипломатском историјом Југославије од 1945 до 1990. године. Тежиште научних истраживања концентрише на проблематику односа Југославије са западним силама (нарочито на односе Југославије са Сједињеним Америчким Државама и НАТО-ом) и на односе Југославије са СССР-ом и источноевропским земљама. Посебну пажњу посвећује односима Југославије са несврстаним земљама и активностима Југославије унутар Покрета несврстаности.

Аутор је преко 100 научних чланака, неколико зборника докумената и 12 монографија.

Изабрани радови:

-Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti, koautor Olivera Bogetić, Beograd 1981, str. 194;

-Hronologija nesvrstanosti 1956-1980, koautor Bojana Tadić i Olivera Bogetić,  Beograd 1982,  str. 236;

-Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Beograd 1990, str. 260;

-Jugoslavija i Zapad 1952-1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000, str. 269;

-Hronologija jugoslovensko-bugarskih odnosa 1878-2003, koautor Slobodanka Kovačević, Beograd 2003, str. 252;

-Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956-1961, Beograd 2006, str 380;

-Tršćanska kriza 1945-1954, koautor Bojan Dimitrijević, Beograd 2009, str 193;

-Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967, koautor Aleksandar Životić, Beograd 2010, str. 230;

-Jugoslovensko-američki odnosi 1961-1971, Beograd 2012, str. 352;

-Beogradska konferencija nesvrstanih zemalja. 1-6. septembra 1961. Prilog istoriji Trećeg sveta, koautor Ljubodrag Dimić, Beograd 2013, str. 584;

-Jugoslovensko-američki odnosi u vreme bipolarnog detanta 1972-1975, Beograd 2015, str. 288;

-Nesvrstanost kroz istoriju. Od ideje do pokreta, Beograd 2015, str. 538