1/2010

 

ЧЛАНЦИ 
Др Бранко НАДОВЕЗА
МИЛЕНКО ВЕСНИЋ КАО ПРАВНИК И АНГАЖОВАНИ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ
Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ
УЛОГА И ДЕЛАТНОСТ ЗВАНИЧНЕ СОВЈЕТСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ. ЗИМА–ЈЕСЕН 1944.
Др Слободан СЕЛИНИЋ
„ЛАУШМАНОВА АКЦИЈА“.
Сарадња Југославије и чехословачког емигранта Бохумила Лаушмана 1950–1953.
Милан ПИЉАК
БРИОНСКИ ПЛЕНУМ 1966. ГОДИНЕ,
Покушај историографског тумачења догађаја
Мр Немања ЗВИЈЕР
КЛАСНИ И РОДНИ ОБРАСЦИ У ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РАТНИМ СПЕКТАКЛИМА
Branislav RADELJIĆ
Diskutabilni odnosi Evropske ekonomske zajednice i Jugoslavije do 1968. godine
Др Петар ДРАГИШИЋ
КЛУБОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ РАДНИКА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ 
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА
Мр Милан СОВИЉ
ЈУГОСЛОВЕНСКА ШТАМПА О СМРТИ И САХРАНИ ЈОСИПА БРОЗА ТИТА
ИСТОРИОГРАФИЈА
Historiography
Dr Mile BJELAJAC 
NOVA SVEDOČENJA O RAZBIJANJU JUGOSLAVIJE I SUKOBIMA 90-IH
Др Драган ТАНЧИЋ
ИСТОРИЈСКИ МЕТОД У ДРУШТВЕНИМ И ПОЛИТИЧКИМ НАУКАМА 
The Historical Method in Social and Political Sciences
ГРАЂА
Мр Милан СОВИЉ
БЕЛЕШКЕ И ГОВОР ЈОСИПА БРОЗА ТИТА НА X СЕДНИЦИ 
ЦК СКЈ ПОВОДОМ ДЕШАВАЊА У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ
ПРИКАЗИ 
Dvacáté století – The Twentieth Century, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, 2009. (Мр Милан СОВИЉ)
Момчило Исић, Сељаштво у Србији 1918 – 1941, књ. 2, Просветно – културни и верски живот, Службени гласник, Институт за новију историју Србије, Београд, 2009. (Мр Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ)
Наташа Милићевић, Југословенска власт и српско грађанство 1944–1955, ИНИС, Београд, 2009. (Др Миле БЈЕЛАЈАЦ)
Zoran Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009. (Мр Весна ЂИКАНОВИЋ)
Bogdan Catana, Relaţii Diplomatice Româno-Sârbe, 1880–1913, Editura Universitaria, Craiova, 2009. (Мр Далибор ДЕНДА)
Mladenka Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944–1952), Kraj ili novi početak, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2009. (Александар ЛЕБЛ)
Aleksandar R. Miletić, Journey under Surveillance, The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 1918–1928, Institute for Modern History of Serbia, Belgrade, 2008. (Др Олга МАНОЈЛОВИЋ ПИНТАР) 
Jovan Čavoški, Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959–1962, Beograd, 2009. (Проф. др Љубодраг ДИМИЋ)
НАУЧНИ ЖИВОТ / Scientific events
ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА,
КОНФЕРЕНЦИЈАМА, СИМПОЗИЈУМИМА / 
Др Гордана КРИВОКАПИЋ-ЈОВИЋ
Међународни научни скуп „Ослобођење Београда 1944. године“ или „о радикалној трансформацији смисла и значаја појма слободе“