2/2013

Чланци

Др Момчило Исић
Милош Московљевић о вођству савеза земљорадника 1929–1941. први део: време шестојануарске диктатуре 1929–1934.

Апстракт            ПДФ

Срђан Милошевић, М. А.
Национални аспект дебате о аграрној реформи и колонизацији у Краљевини СХС (1919–1920. године)

Апстракт            ПДФ

Иван Ристић
Између старих и нових изазова – Бугарска у политици Краљевине СХС 1926. године

Апстракт            ПДФ

Др Едвин Пезо
Компаративна анализа Југославенско-Турске конвенције из 1938.и „джентлеменског споразума“ из 1953. преговори око исељавања муслимана из Југославије у Турску

Апстракт            ПДФ

Др Саша Мишић
Обнављање односа између савеза комуниста Југославије и комунистичке партије Италије 1955–1956. године

Апстракт            ПДФ

Др Слободан Селинић
Посета Јосипа Броза Србији 5–7. јуна 1961.

Апстракт            ПДФ

Радина Вучетић
Yugoslavia, the Vietnam war and antiwar activism

Апстракт            ПДФ

Др Драган Бogetić
Југословенско-Амерички односи у сенци Арапско-израелског рата 1973. године

Апстракт            ПДФ

Др Јожеф Јухас
Лојалност западу и прагматизам према Србији политика Мађарске према Србији након 1989.

Апстракт            ПДФ

Сања Радовић
Југословенски поглед на Кинеску политику отварања у периоду 1970–72. године 

Апстракт            ПДФ

Историографија

Др Олга Манојловић Пинтар
Др Александар Игњатовић
Катализатори сложених идентитета: три Београдска музеја у социјалистичкој Југославији

Апстракт            ПДФ

Др Гордана Кривокапић-Јовић
Александар Стојановић
Ерик Хобсбаум (1917–2012)

Апстракт            ПДФ

Грађа

Др Ђоко Трипковић
Извештаји о Албанској политици и пропаганди према Косову и Метохији 60-их година 20.века

Прикази

Љ. Димић, А. Животић, Напукли монолит. Југославија и свет 1942–1948, Београд, 2012. (Др Слободан Селинић)

Новинарска и дипломатска висока школа у Београду 1948–1953, студија и документи, приредио др Драгомир Бонџић, Београд, 2013. (Др Слободан Селинић)

Чедомир Штрбац, Афрички записи 1988–1992, Алтера, Београд, 2013. (Др Миле Бјелајац)

Венцеслав Глишић, Досије о Благоју Нешковићу. Прилози за биографију, Службени гласник, Београд, 2011. (Душан Бојковић)

Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945,  Откровење/Службени гласник, Београд, 2011.  (Душан Бојковић)

Раде Ристановић, Акције комунистичких илегалаца у Београду 1941–1942, Београд: Филип Вишњић, 2013. (Александар Стојановић)

Срђан Милошевић, Историја пред судом. Интерпретација прошлости и правни аспекти у рехабилитацији кнеза Павла Карађорђевића, Београд, 2013. (Др Зоран Јањетовић)