2/2012

Чланци

Др Андреј Борисович Едемски
Иза кулиса Совјетско-Југословенских односа (Јул–Децембар 1966)

Апстракт            ПДФ

Dr Dino Mujadžević
Stavovi Vladimira Bakarića o centralističkoj opoziciji 1966–1969.

Апстракт            ПДФ

Dr Bojan Simić
Film in the service of state propaganda during the 1930’s, cases of Poland, Yugoslavia and Bulgаria

Апстракт            ПДФ

Mр Наташа Милићевић
О исхрани у окупираном Београду 1941–1944.

Апстракт            ПДФ

Драган Цветковић
Немачки логори у Норвешкој 1942–1945, нумеричко одређење губитака Југословенских затвореника

Апстракт            ПДФ

Александар Стојановић
Историја и историографија у Српском цивилном/културном плану

Апстракт            ПДФ

Др Слободан Селинић
Амбасадор некомуниста и партијска дипломатија: Марко Ристић у Паризу 1945–1951.

Апстракт            ПДФ

Др Александар Животић
Вашингтонски преговори Мај–Јуни 1951. преломна тачка Југословенско-Америчких односа?

Апстракт            ПДФ

Др Владимир Љ. Цветковић
Југославија и земље „народне демократије“ у суседству почетком 1956. године

Апстракт            ПДФ

Мр Јован Чавошки
Стварање глобалне стратегије: НР Кина И Афро-Азија (1954–1965)

Апстракт            ПДФ

Грађа

Милан Пиљак
Разговор са Александом Краусом, директором у Југословенском самоуправном социјализму

Историографија

Др Војин Божинов
Why did yugoslavia break up? A view from the outside.

Дејан Зец
Мемоарска литература као извор за проучавање Српског и Југословенског фудбала – Анализа мемоара Данила Стојановића, Михаила Андрејевића и Јована Ружића

Др Гордана Кривокапић-Јовић
“Глинска црква пресвете богородице, 29/30. српња–4/5. коловоза 1941.: свједочанства и култура сјећања“

IN MEMORIAM

Академик Чедомир Попов (проф. др Бранко Бешлин)

Проф. др Мирјана Гросс (др Гордана Кривокапић-Јовић)

Прикази

Владан Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941, ИНИС, Београд, 2011. (Александар Лукић)

Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova, INIS, Arhiv Jugoslavije, Beograd, 2011. (Никола Тошић-Малешевић)

Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, Penguine books, London, 2009. (Александар Стојановић)

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. Frontline State 1952–1967, Cass Series: Cold War History, Rotledge – Taylor & Francis Group, London and New York, 2007. (Др Александар Животић)

Antun Hangi, Život i običaji Muslimana, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010. (Милена Жикић)


Научни живот

Информације о научним скуповима, коференцијама и симпозијумима

Милан ПИЉАК
Посета колега са Факултета хуманистичких наука Универзитета у Гронигену (Холандија) Институту за новију историју Србије, мај, 2012. године
 
Александар СТОЈАНОВИЋ
Second Joint PhD Symposium on South East Europe 18. 6. 2012, Лондон

Др Александар ЖИВОТИЋ
Међународни научни скуп „Непростые шестидесятые... Экономика, политика, культура СССР и Восточной Европы“, Москва, 17–19. април 2012.

Др Александар ЖИВОТИЋ
Међународни научни скуп „Non-aligned Movement (NAM) in the Cold War: A True Alternative?“, Београд, 24–26. мај 2012.

Др Слободан СЕЛИНИЋ
Научни симпозијум са међународним учешћем „100 година српског војног ваздухопловства“, Команда В и ПВО, Земун, 12. и 13. јун 2012.