1/2014

Чланци:

Др Радмила РАДИЋ
ВЕРСКИ ЖИВОТ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗВЕШТАЈИМА ЕПИСКОПА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА 1953. И 1972. ГОДИНУ

Апстракт            ПДФ

Др Предраг Ј. МАРКОВИЋ
РАДНИЧКИ ШТРАЈКОВИ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ И ТРАНЗИЦИОНОМ ДРУШТВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРБИЈЕ

Апстракт            ПДФ

Др Радина ВУЧЕТИЋ
АМЕРИЧКА „ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА“ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 1950-ИХ И 1960-ИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Апстракт            ПДФ

Др Александар ЖИВОТИЋ
УСПОН И ПАД ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКИХ ВОЈНИХ ОДНОСА 1957.

Апстракт            ПДФ

Др Филип ШКИЉАН
ПРЕВЕРАВАЊЕ СРБA НА ПОДРУЧЈУ СЈЕВЕРОЗАПАДНЕ ХРВАТСКЕ 1941. И 1942. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ

Др Милан ГУЛИЋ
ПИТАЊЕ ЂЕРДАПА ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Апстракт            ПДФ

Срђан МИЋИЋ
НЕПОЗНАНИЦЕ О ПОСЕТИ ДИМИТРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА ТУРСКОЈ, МАРТА 1929. ГОДИНЕ

Апстракт            ПДФ


Грађа:

Др Раде РИСТАНОВИЋ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ О СУЗБИЈАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОМУНИСТИЧКОГ ПОКРЕТА ОТПОРА У БЕОГРАДУ ТОКОМ 1941.

Апстракт            ПДФ

Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ
РУСИ НА ОБАЛАМА САВЕ 1914–1915. Улога руских морнара и минера у одбрани Београда 1914–1915.

 ПДФ


Научна полемика:

Др Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
ОДГОВОР СРЂАНУ МИЛОШЕВИЋУ (поводом теста С. Милошевића „О историји, праву, идеологији и моралу“)


IN MEMORIAM

Др Мирослав ЈОВАНОВИЋ


Прикази:

Др Ђуро ЗАТЕЗАЛО
Јосип Скупњак/Драгутин Мркоци, „Кронологија народносолободилачке борбе народа хрватске 1941 – 1945“, Савез антифашистичких бораца и антифашиста Републике Хрватске – Загреб, 2013.

Др Милан РИСТОВИЋ
Чедомир Штрбац, Афрички записи 1988–1992, Алтера, Београд, 2013.

Александар СТОЈАНОВИЋ
Bojan Simić, In the Spirit of National Ideology: organization of State Propaganda in Eastern and Southern Europe in the 1930s, comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria, Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.

Весна ЂИКАНОВИЋ
Ивана Добривојевић, Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије 1945-1955, Београд, 2013.

Др Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Милан Ристовић, Турска осматрачница. Југословенско-турски односи у Другом светском рату и њихов балкански контекст, Београд, (Чигоја штампа), 2013.

Др Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914–1918, (Српска књижевна задруга, Форум за свет равноправних)  Београд, 2014.

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ
Историјска трибина. Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, Зборник радова, ИНИС, Београд, 2013.