Токови историје 2/2019

Венцеслав ГЛИШИЋ

Сусрети и разговори са Николом Љубичићем

Апстракт: У тексту су описана сећања генерала Николе Љубичића о савременицима и догађајима у којима је учествовао, изнета током више сусрета са историчарем др Венцеславом Глишићем. Реч је о значајном историјском извору о српској и југословенској историји од средине шездесетих до прве половине деведесетих година 20. века.

Кључне речи: Никола Љубичић, Јосип Броз, Петар Стамболић, Слободан Милошевић, Југославија, Србија, комунисти

Резиме

Од 1987. до 1994. историчар др Венцеслав Глишић је у више наврата разговарао са генералом Николом Љубичићем, бившим савезним секретаром за народну одбрану и председником Председништва СР Србије. Генерал Љубичић му је тада износио своја сећања и виђења значајних историјских догађаја и личности од друге половине шездесетих до почетка деведесетих година 20. века. За истраживаче овог периода југословенске и српске историје, корисна се његова сведочења о паду Ранковића 1966, личности Јосипа Броза, односу Јосипа Броза и супруге Јованке, доласку Слободана Милошевића на власт у Србији, распаду СФР Југославије, рушењу српског руководства 1972, односима у југословенској федерацији и међу српским политичарима и др.

Nazad