Токови историје 2/2017

Иван РИСТИЋ

Смрт, страдање и сећање: Прилог проучавању политичке употребе смрти, страдања и колективног памћења на примеру српско-бугарских односа после Првог светског рата


Апстракт:

  Српско-бугарски односи су углавном били обележени политичким и дипломатским сукобима и ратовима, што је кулминирало у Првом светском рату. После рата су Бугари у колективном сећању Срба заузели неславно место ''архинепријатеља'' и, може се рећи, најомраженије нације. То се огледало и у начинима интерпретације заједничке блиске прошлости. Циљ рада је да укаже на начине политичке употребе јавно и службено негованог сећања на блиску прошлост српско-бугарских односа и на то како су ратна страдања и патње, као и обележавања историјских датума и догађаја коришћени у унутрашњополитичком и идеолошком дискурсу.

 

Кључне речи:

Краљевина СХС, Бугарска, Први светски рат, култура сећања, танатополитика, Сурдулица, политички симболи, стереотипи

Nazad