Токови историје 2/2017

Александар РАКОВИЋ

Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973) 

 

Апстракт:

Рад показује путеве којима је хипи мјузикл Коса стигао на репертоар Атељеа 212, тријумфалне успехе представе, стручне похвале и покуде, однос јавности, утврђивање феномена Косе и на крају идеолошко оспоравање мјузикла. Писан је на основу архивске грађе из Архива Југославије (АЈ) и Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије (ДАМСП), домаће штампе (дневне, омладинске, партијске, политичке, музичке, забавне), разговора са савременицима, домаће научне и стручне литературе.

 

Кључне речи:

Мјузикл Коса, Атеље 212, рокенрол, авангардно позориште, хипици, феномен 

Nazad