Токови историје 2/2012

Др Александар ЖИВОТИЋ

ВАШИНГТОНСКИ ПРЕГОВОРИ (МАЈ–ЈУН 1951) – ПРЕЛОМНА ТАЧКА ЈУГОСЛОВЕНСКО-АМЕРИЧКИХ ОДНОСА?

Апстракт:

У раду се, на основу доступних извора југословенског и америчког порекла, као и релевантне историографске и мемоарске литературе, анализирају узроци, ток и значај разговора југословенске делегације, предвођене начелником Генералштаба Југословенске армије генералом Кочом Поповићем, са америчком страном у Вашингтону у мају и јуну 1951. за успостављање система америчке војне и економске помоћи Југославији.


Кључне речи:

Југославија, САД, војна и економска помоћ, Вашингтон, Коча Поповић

Nazad