Токови историје 2/2012


Мр Јован ЧАВОШКИ

СТВАРАЊЕ ГЛОБАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ: НР КИНА И АФРО-АЗИЈА (1954–1965)

Апстракт:

Овај рад настоји да, у главним цртама, представи настанак и развој кинеске спољне политике у односу на новоослобођене земље Азије и Африке током прве две деценије хладног рата, пре свега пратећи кључне процесе и конференције на којима се манифестовала нова глобална улога НР Кине. Рад се, пре свега, ослања на најновију архивску грађу из кинеских, југословенских, совјетских, америчких, британских и мјанмарских архива, као и најрелевантнију светску литературу.Кључне речи:

НР Кина, Азија, Африка, дипломатија, хладни рат

Nazad