Токови историје 2/2012

Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ

О ИСХРАНИ У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ 1941–1944.

Апстракт:

Рад се бави питањем снабдевања и исхране у окупираном Београду за време Другог светског рата. Посебна пажња поклоњена је мерама домаћих и окупационих власти у сфери снабдевања и исхране, као и начинима које су Београђани предузимали како би се што квалитетније хранили.


Кључне речи:

исхрана, Београд, нацистичка окупација, црна берза

Nazad