Токови историје 2/2012


Др Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ

ЈУГОСЛАВИЈА И ЗЕМЉЕ „НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“  У СУСЕДСТВУ ПОЧЕТКОМ 1956. ГОДИНЕ

Апстракт:

рад представља покушај да се на основу југословенске архивске грађе и релевантне литературе утврди до ког су степена напредовали југословенски односи са Мађарском, Румунијом, Албанијом и Бугарском почетком 1956, односно са којих позиција су Југославија и ове њој суседне земље ушле у период великих изазова које ће донети XX конгрес КПСС-а, суецка криза и догађаји у Пољској и Мађарској крајем исте године.


Кључне речи:

Југославија, земље „народне демократије“, нормализација односа, 1956. година, СССР

Nazad