Токови историје 2/2012

Др Андреј БОРИСОВИЧ ЕДЕМСКИ

ИЗА КУЛИСА СОВЈЕТСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ОДНОСА (ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 1966)

Апстракт:

У раду се, на основу извора совјетског, југословенског и америчког порекла, анализира питање утицаја Брионског пленума и пада Александра Ранковића на токове југословенско-совјетских односа. Аутор настоји да расветли совјетску политику према Југославији у том периоду, совјетску перцепцију југословенског државног и партијског вођства, као и совјетске процене тенденција југословенске спољне и унутрашње политике током друге половине 60-их година ХХ века.

Кључне речи:

историја ХХ века, спољна политика, хладни рат, совјетско-југословенски односи, партократија, Ј. Б. Тито, Л. И. Брежњев, А. Ранковић, Ј. В. Андропов

Nazad