Токови историје 2/2012

Др Слободан СЕЛИНИЋ

АМБАСАДОР НЕКОМУНИСТА И ПАРТИЈСКА ДИПЛОМАТИЈА: МАРКО РИСТИЋ У ПАРИЗУ 1945–1951.

Апстракт:

У раду су изложени резултати истраживања положаја амбасадора Југославије у Паризу Марка Ристића, који је на то место постављен 1945. као некомуниста, у контексту његовог односа са комунистима међу југословенским службеницима у Француској и односа према тадашњој југословенској дипломатији уопште.


Кључне речи:

Марко Ристић, КПЈ, Југославија, Амбасада Југославије у Француској, дипломатија

Nazad