Токови историје 1/2013

Иван ХОФМАН

 „ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.


Апстракт:

 Рад посматра образовно-васпитну улогу омладинских радних акција у Југославији у периоду 1945–1951. и даје преглед најважнијих активности чији је циљ васпитање младих Југословена у духу марксизма-лењинизма, како би се припремили за улогу будућих градитеља и бранилаца социјализма.


Кључне речи:

омладинске радне акције (ОРА), образовање и васпитање, аналфабетски течајеви, зидне новине, радио-емисије, библиотеке, логорске ватре, приредбе, филмске пројекцијеNazad