Токови историје 1/2013

Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ

„ОПАСНЕ ВЕЗЕ“ У ЕВРОПИ ПОД НАЦИСТИЧКОМ ОКУПАЦИЈОМ ИЛИ РАЗМАТРАЊА О КОЛАБОРАЦИЈИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Петер Давиес, Неварна размерја: колаборација ин друга световна војна,
Модријан заложба, Љубљана, 2010, 247 стр.

Апстракт:

Рад има за циљ да покаже садржај новијих приступа анализи феномена колаборације у Другом светском рату. Пажња је усмерана на студију историчара и професора Питера Дејвиса, која је настала као плод његових дугогошњих истраживања историје Француске и историје фашизма и најновијих резултата савремене европске и светске историографије. Уочено је и посебно указано на неколико аспеката овог феномена, почев од дефиниције, појавних облика и врста до виђења српског односно југословенског искуства колаборације, који би могли да буду од интереса и за српску историографију.


Кључне речи:

историографија, колаборација, Други светски рат, Питер Дејвис, нацистичка окупација СрбијеNazad