Токови историје 1/2013

Др Милан ГУЛИЋ

 БЕОГРАДСКА ДУНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 1948. ГОДИНЕ


Апстракт:

У чланку се говори о Београдској дунавској конференцији из 1948. године и околностима које су јој претходиле. Београдска конференција установила је нови поредак на Дунаву према начелу „Дунав – дунавским народима“. На конференцији је донијета Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву, која је и данас важећа и према којој је установљена Дунавска комисија, која и данас постоји. Београдска конференција је представљала прву међународну конференцију коју је организовала нова Југославија. Рад је заснован на архивској грађи из фондова Дипломатског архива Министарства спољних послова и Архива Југославије, објављеним документима са конференције и стручној историографској литератури.


Кључне речи:

Дунав, Дунавска конференција, Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву, Југославија, Совјетски Савез, Информбиро, пловидба, Алеш Беблер, Андреј Јануарјевич ВишинскиNazad