Токови историје 2/2016

Александар Р. МИЛЕТИЋ

Сукоб станодаваца и подстанара, 1918–1928. Организација интересних група у југоисточној и источној средњој Европи

Апстракт: Чланак се бави динамиком развоја интересних група удружења станодаваца и станара-закупаца у Бугарској, Југославији, Чехословачкој и Пољској, током првих десет година међуратног периода. Ова компаративна студија анализира унутрашњу структуру тих удружења, њихова гласила, јавне скупове, као и општа места у начину пропагирања њихових интереса. Посебна пажња посвећена је анализи односа које су ове асоцијације успостављале са другим организованим интересним групама.

Кључне речи: интересне групе, удружења станара, удружења станодаваца, систем контролисаног закупа, југоисточна Европа, источна средња Европа, 1918–1928.

Nazad