Токови историје 2 /2016

Александар РАКОЊАЦ

Почеци привредног планирања у Југославији 1946. године – идеје, организација и институционализација

Апстракт: У раду се приказује транзиција југословенског економског система у правцу планирања током 1946. године. Из комплекса питања чије је решавање чекало нове властодршце у Југославији после ослобођења земље, обнова разорене привреде и успостављање новог привредног поретка заузимали су примарну позицију. Југословенски комунисти после преузимања власти нису имали изграђене планове за трансформацију привредног система, већ су усвојили совјетски модел, а у обнови привреде су, као узор, користили праксу која је примењивана у СССР-у. Совјетизација југословенске привреде означила је радикалан раскид са предратном привредном праксом, а државни сектор привреде требало је путем планирања да постане одлучујући носилац привредног развоја.

Кључне речи: Југославија, СССР, социјализам, планирање, Савезна планска комисија, КПЈ

Nazad