Токови историје 2/2016

Слободан БЈЕЛИЦА

„Плава књига“ и њена рецепција 1977. године

Апстракт: У раду се приказује како је руководство СР Србије отворило уставно питања непосредно након усвајања Устава из 1974. године. Из читавог сета мера које је републичко руководство предузело у правцу уређења односа са покрајинама посебно смо анализирали документ „СР Србија и аутономне покрајине у њеном саставу (уставни положај и пракса)“, тзв. „Плаву књигу“ из 1977, као и реакције на тај контроверзни документ. Рад је написан на основу документације из заоставштине Ђорђа Радосављевића Грнета (бившег високог војвођанског функционера), невелике историографске литературе и нешто бројнијих аутобиографских извора.

Кључне речи: аутономне покрајине, Плава књига, Република Србија, уставно питање

Nazad