Токови историје 2/2016

Милош Московљевић,

Опуномоћени посланик ФНРЈ у Ослу 

Апстракт: Рад представља анализу услова у којима је радио, као и резултата рада проф. др Милоша Московљевића као опуномоћеног посланика ФНРЈ у Ослу, са посебним освртом на неповерење нових власти према њему као грађанском политичару и на околности настале избијањем сукоба КПЈ са Информбироом.

Кључне речи: Милош Московљевић, Посланик, ФНРЈ, Осло, Норвешка, Информбиро, Атлански пакт, Маршалов план

Nazad